KARNET Kolekcje MOK

Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej oraz Skamieniałości Jury Krakowsko- Częstochowskiej

Muzeum Afrykanistyczne

Muzeum twórczości Władysława Wołkowskiego